Aktuellt i december

Bästa medlemmar
Nu är det snart jul igen och Risudden Vitsaniemi byaförening dukar upp sitt traditionsenliga julbord på Gamla skolan.
 
JULBORD I RISUDDEN
9 december kl 15.00
 
Alla medlemmar hjärtligt välkomna
 
pris 250 kr
ungdom 100 kr (minst 16 år)
Barn gratis
 
Om svar anhålles senast 30 november
till 
 Maria Lång
+46722404859
langmaria117@gmail.com
 
Vill du hjälpa till med något? Anmäl detta på samma gång till Maria.
Skidspåret förbereds inför säsongen.
Det ser redan bra ut från Parviainen och söderut. Vattnet i älven har stigit och spåret norrut är inte farbar ännu. Som tidigare är Allan och Tage byaföreningens spåransvariga.
Studiecirkeln om Risuddens historia tar nu jullov och återkommer efter helgerna.