Föreningen

Risudden/Vitsaniemi byaförening är en ideell intresseförening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen verkar för byns positiva utveckling och ökad sammanhållning och delaktighet i byns angelägenheter.

Verksamhetsår 1/7-30/6

Medlemsavgift 100 kr/enskild, 200 kr/familj

Bankgiro 654-0850

Swish 123 577 01 69

 

Byaföreningens ordförande Lena Estola Parviainen och sekreterare Lars-Olof Perttu

Styrelsen

Lena Estola Parviainen
Ordförande
Tel:
070-3918850
Elisa Lindgren
Vice ordförande
Tel:
070-618 61 60
Lars-Olof Perttu
Sekreterare
Tel:
070-379 57 43
Allan Parviainen
Kassör
Tel:
070-641 18 74
Barbro Emanuelsson
Styrelseledamot
Lisa Björk
Styrelseledamot
Maria Lång
Styrelseledamot
Tage Routovaara
Suppleant
Catarina Potila
Suppleant