Hej Hemby

Risudden/Vitsaniemi Byaförening ❤️ Hej Hemby

 

Under hösten har byaföreningen påbörjat ett spännande projekt och samarbete med projektet Hej Hemby.

Hej Hemby är ett kommunöverskridande projekt mellan Pajala och Övertorneå kommun som nu har pågått under ett par år. Målet för Hej Hemby är att fler hus i Pajala och Övertorneå säljs på den öppna marknaden. Det gör att fler kan ta del av utbudet, vilket ökar inflyttning och möjliggör även för människor att stanna kvar. Man vet att omhändertagna, bebodda och levande byar skapar attraktivitet och värdeökning.

 

I år har Hej Hemby börjat samarbeta även med byaföreningar och sportföreningar, Vitsaniemi Byaförening är en av dem. Några andra är Juoksengi och Hedenäset, samtliga aktiva och levande byar.

I dag har Hej Hemby en lista på över 250 personer som är intresserade av att flytta till Tornedalen, ca hälften av dem har ingen koppling överhuvudtaget hit. En del av dem vill hyra, en del vill köpa. En del är ensamma individer, en del är barnfamiljer och det är olika åldrar och nationalitet på dem. Det som de har gemensamt är att de är intresserade av en flytt till Tornedalen och det kan vara många olika anledningar.

 

Vårt uppdrag

Vårat uppdrag i styrelsen under detta kommande projektår (fram till hösten 2023) är att lyfta och marknadsföra Risudden, världens vackraste by. Detta kommer vi göra med hjälp av Hej Hemby på olika sätt. Men kanske det viktigaste vi gör är att vi lyfter denna fråga i byn, hos fastighetsägarna, att om det skulle finnas ett intresse hos dig eller kanske någon du känner som äger en fastighet; att det finns ett oerhört stort intresse att få köpa eller hyra ett boende just här.  Även tomter för möjlighet att bygga nytt är efterfrågat.

Byaföreningens jobb är inte att pressa någon utan vi lyfter ödmjukt upp detta i ljuset och de som är intresserade kan, om man vill eller behöver, få kostnadsfri hjälp.

 

Det finns ett stort spann på vilken typ av fastigheter som efterfrågas; allt från obebodda kråkslott till hus man kan flytta in i direkt. Många tror att det inte går att sälja hus och fastigheter i Tornedalen, framför allt om de inte är i gott skick, men så är inte fallet. Det finns massor med intresserade människor från både när och fjärran som har ett helt annat perspektiv och andra tankar än en själv.

 

Detta kan Hej Hemby hjälpa till med: Kostnadsfritt!

Här kan ni läsa mer om ni är intresserade.

https://www.hejhemby.com