Arbete pågår

Nya trappor finns nu i Vuentoforsen och snart är också trapporna vid två vindskydd lite högre upp efter älven klara. Frivilliga har jobbat flitigt, materialet finansieras av projektet Friluftsliv och fiske.

Det finns många fiskare vid Vuentoforsen, och vi i byaföreningen får mycket positiva omdömen gällande platsen och dess skötsel.