Arbetsdag och vårbuffé den 21 maj

Lördag den 21 maj med start kl 10.oo har vi planerat en arbetsdag vid Vuentoforsen. Detta för att iordningställa inför sommarsäsongen och slutföra en del arbeten som ingår i projektet om fiske och friluftsliv. Vi kommer att städa, bygga trappor, förbättra fiskestigen osv. Arbetsuppgifterna fördelas på plats och det finns något att göra för alla.

Efter arbetsdagen bjuder vi på vårbuffé kl 16.00 på Gamla skolan.

Anmälan till Göta senast onsdag den 18 maj. gota.antti@gmail.com