Årets Vitsaniemi-vecka genomförd

Vitsaniemi-veckan avslutades traditionsenligt med laxsoppa på dagen på Gamla skolan och senare på kvällen dans på Björkhyddan till Heikinpietiz orkester. Byaföreningens ordförande Lena höll ett tal om vikten av samarbete och samverkan, om historia och traditioner samt om tron på framtiden.  Byaföreningens traditioner under Vitsaniemi-veckan är tipspromenad och boule-turnering  samt lördagens laxsoppa och dans på kvällen. På senare tid har pub-kväll och vandring efter fiskestigen tillkommit. I år hade vi ett föredrag om skolhem i Nepal, en av eldsjälarna har koppling till vår by. Vi övade också HLR och fick lära oss hur en hjärtstarter används, vi har en sådan på Gamla skolan. Under vintern har vi haft en studiecirkel om byns historia, och en del av de berättelser som vi fått in finns nu på ”tidslinjen” som finns i konferensrummet på Gamla skolan. Alla aktiviteter som ordnades under veckan var välbesökta och uppskattade.

Nästa händelse i byn är Institutets årliga festival som genomförs den 11-13 augusti. Läs mer om detta på www.institutet.eu.

Konsthall Tornedalen arrangerar under samma helg Nästan Picasso-utställning, mer om detta på www.konsthalltornedalen.se.