Årsmötet genomfördes den 26 augusti

Risudden/Vitsaniemi byaförening genomförde årsmötet för verksamhetsåret 2022-2023. Byaföreningen har haft omfattande verksamhet med bl.a. många aktiviteter (sommargudstjänst, Vitsaniemiveckan, surströmmingsfest, Nationalälvens dag, julbord, skotercafé, majbrasa).  Gamla skolan används flitigt för bl.a. studiecirklar, olika möten och föreläsningar. Byaföreningens lokaler hyrs ut till Teater Institutet och Konsthall Tornedalen samt till privat personer för t.ex.  minnesstunder.

Byaföreningen är samarbetspartner i olika projekt som t.ex Hej hemby, skidspåret Bäckesta-Vuentokoski och sköter  naturrastplats/ställplats vid Vuentokoski samt vägbelysningen i byn.

Föreningens ekonomi är stabil. Många frivilliga gör betydande arbetsinsatser under året. Det finns både skickliga hantverkare och maskinägare i byn. Byaföreningen har också sponsorer t.ex. Nyhlén/Hugosons, Haparanda potatis, Familjen Mansikka, lokala laxfiskare och flertal personer som bakar till de olika aktiviteter som anordnas.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gånga verksamhetsåret.  Föreningens stabilitet märktes också vid val. Ordförande Lena omvaldes att leda föreningen och styrelsen är i stort samma som året före. Catarina P  valdes in som suppleant istället för Wolfgang M som avgick.

Byaföreningen ser framemot ett nytt aktivt verksamhetsår, och ska fortsätta med de traditionella aktiviteter, social verksamhet och arbeta efter utvecklingsplanen som tagits fram av styrelsen. Årsmötet skickade också några förslag som styrelsen arbetar vidare med.

Medlemsavgiften är oförändrad, 200kr/familj eller 100 kr/enskild per år. Det nya är att de som finns i medlemsregistret kommer att få fakturan via mail.