asda God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar alla bybor och våra medlemmar God Jul!

Tack för det gånga året och Gott Nytt År!

Risudden-Vitsaniemi byaföreningens styrelse

Vaktmästare sökes

Har du lite tid över, gillar ansvar, frisk luft och lite motion? Då ska du passa på att anmäla dig som jourhavande vaktmästare på Gamla skolan i Risudden.

Hur länge och ofta?

Du är vaktmästare i en vecka (eller flera om du vill).

Under din vecka är det oftast måndagar och torsdagar som blir aktuella (men ibland kan fler besök behövas, t.ex. vid extremkyla).

Vad behöver du t.ex. göra när du är vaktmästare?

Hur anmäler du dig?

Vad händer om du får förhinder under din eller dina veckor?

Antingen fixar du en ersättare eller så byter du vecka med någon annan som redan är anmäld. Du hittar aktuell lista vid entrén på skolan och på den anger du vem som tar över din vecka.

Vill du inte ansvara ensam eller är det kanske första gången och du känner dig osäker?

Återkom till Catarina (enligt ovan) så försöker vi hitta sällskap, svara på frågor och om du vill följa med någon för att se hur allt går till, så löser vi det.

Hoppas du har möjlighet att hjälpa till och bidra till byaföreningens verksamhet!

Tusen tack på förhand

Styrelsen i Risudden/Vitsaniemi byaförening

Aktuellt i december
Bästa medlemmar
Nu är det snart jul igen och Risudden Vitsaniemi byaförening dukar upp sitt traditionsenliga julbord på Gamla skolan.
 
JULBORD I RISUDDEN
9 december kl 15.00
 
Alla medlemmar hjärtligt välkomna
 
pris 250 kr
ungdom 100 kr (minst 16 år)
Barn gratis
 
Om svar anhålles senast 30 november
till 
 Maria Lång
+46722404859
langmaria117@gmail.com
 
Vill du hjälpa till med något? Anmäl detta på samma gång till Maria.
Skidspåret förbereds inför säsongen.
Det ser redan bra ut från Parviainen och söderut. Vattnet i älven har stigit och spåret norrut är inte farbar ännu. Som tidigare är Allan och Tage byaföreningens spåransvariga.
Studiecirkeln om Risuddens historia tar nu jullov och återkommer efter helgerna.
Norrbottens teater besöker Risudden

Kom och se föreställningen Köp Hjärtan om Ulla Billqvist liv och musik! Onsdag den 15 november kl 19 Gamla skolan. Byaföreningen är medarrangör och ser till att det finns fika för alla i publiken.

Välkomna!

Arbetsgrupp om återbyggnad av Hietaniemi-kyrka

Arne Honkamaa var sammankallande till ett första möte angående återuppbyggnaden av kyrkan.

Många instanser är inblandade i återuppbyggnaden, ett riksintresse, kulturintresse, ett arv för framtiden etc. vi kan förbereda oss på att det kommer att ta tid.

En arbetsgrupp har bildats med representanter från olika byar. På detta sätt kan information spridas vad som händer i processen samt synpunkter kan lämnas. Från Risudden deltog vid första mötet Dagny och Bernhard. Nästa möte är den 2 november och Rut Lindgren kommer att vara representant från Risudden.

 

Dags att betala medlemsavgiften 2023-2024

Vi fortsätter med samma låga medlemsavgift, 100 kr/enskild eller 200 kr/familj, och betalar som tidigare via bankgiro 654-0850 eller swish 1235770169. Det går också att betala kontant till vår kassör Allan i samband med de olika arrangemang som byaföreningen ordnar.

Det kommer inte någon faktura från byaföreningen, verksamhetsåret är 1/7-30/6.

Aktiviteterna fortsätter: studiecirkel om byhistoria varannan onsdag kväll, vävkursen pågår och på lördag den 14 oktober har vi medlems fest (inbjudan är skickad via mail till medlemmar).

 

 

 

Vi fortsätter med aktiviteter!

Höstens aktiviteter fortsätter. Efter en mycket lyckad arrangemang med jaktlaget som bjöd på älgköttsoppa  fortsätter vi att träffas även kommande helg!

 

Byaföreningen kallar till arbetsdag med följande arbetsuppgifter

  1. Slyröjning längs fiskestigen som förberedelse inför vinterns skidspårdragning och för att göra fiskestigen tydligare och mer lätt vandrad. Röja och rensa undan det som fälls.
  2. Lättare städning/sopning av stuga och dass. Översyn av anläggningen Vuentokoski. Byaföreningen tar med städgrejer.
  3. Badbryggan (den kan redan ha dragits upp innan arbetsdagen) men följer med som en punkt.

 

Vi samlas vid Vuentokoski kl 10.00 jobbar till klockan 12.30  och grillar korv vid forsen. Byaföreningen bjuder på grillkorv något att dricka och kaffe med fikabröd.

 

 

INBJUDAN SÖNDAG 1a OKTOBER KL 14.00 Institutets lokaler på Risudden skolans övervåning.

Från och med kommande vecka har Institutet besök av en grupp Siri & Livia från Rymdstationen scenkonst som gärna vill möta oss här i byn för att berätta om deras projekt och höra våra tankar:

Projektet vi jobbar med handlar om döden, ett tema som vi alla oundvikligen står inför. Vi hoppas på att få möta er, under denna fika, och höra er syn och era perspektiv rörande döden. Kanske är det bäst att bara konfrontera detta känsliga ämne genom att prata om det, och samtidigt också prata om livet?

Vi bjuder självklart på kaffe och fikabröd!

Varmt välkomna! Vi hoppas vi ses där!

Siri & Livia från Rymdstationen Scenkonst”

Jaktlaget bjuder på älgköttsoppa!

Älgjakten pågår, kött styckas i slaktbodan vid Gamla skolan.

Jaktlaget bjuder på älgköttsoppa lördag den 23 september kl 16.00.

Välkomna till Gamla skolan!

 

Studiecirken om Risudden historia startar igen

Risuddens historia Uppstartsmöte

Gamla skolan Institutets lokaler på övervåningen

20 september kl 18.00

 

Cirkeln inleds med fråga om vilka ämnen deltagarna vill ta upp.

Dagny kommer att berätta lite historik om Björkhyddan.

Inledande temat är samlingslokaler.

Har någon kännedom om samlingslokal i Risudden före Björkhyddan?

 

Fika Dagny och Bernhard

 

VÄLKOMNA

Årsmötet genomfördes den 26 augusti

Risudden/Vitsaniemi byaförening genomförde årsmötet för verksamhetsåret 2022-2023. Byaföreningen har haft omfattande verksamhet med bl.a. många aktiviteter (sommargudstjänst, Vitsaniemiveckan, surströmmingsfest, Nationalälvens dag, julbord, skotercafé, majbrasa).  Gamla skolan används flitigt för bl.a. studiecirklar, olika möten och föreläsningar. Byaföreningens lokaler hyrs ut till Teater Institutet och Konsthall Tornedalen samt till privat personer för t.ex.  minnesstunder.

Byaföreningen är samarbetspartner i olika projekt som t.ex Hej hemby, skidspåret Bäckesta-Vuentokoski och sköter  naturrastplats/ställplats vid Vuentokoski samt vägbelysningen i byn.

Föreningens ekonomi är stabil. Många frivilliga gör betydande arbetsinsatser under året. Det finns både skickliga hantverkare och maskinägare i byn. Byaföreningen har också sponsorer t.ex. Nyhlén/Hugosons, Haparanda potatis, Familjen Mansikka, lokala laxfiskare och flertal personer som bakar till de olika aktiviteter som anordnas.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gånga verksamhetsåret.  Föreningens stabilitet märktes också vid val. Ordförande Lena omvaldes att leda föreningen och styrelsen är i stort samma som året före. Catarina P  valdes in som suppleant istället för Wolfgang M som avgick.

Byaföreningen ser framemot ett nytt aktivt verksamhetsår, och ska fortsätta med de traditionella aktiviteter, social verksamhet och arbeta efter utvecklingsplanen som tagits fram av styrelsen. Årsmötet skickade också några förslag som styrelsen arbetar vidare med.

Medlemsavgiften är oförändrad, 200kr/familj eller 100 kr/enskild per år. Det nya är att de som finns i medlemsregistret kommer att få fakturan via mail.