Byaföreningen har haft årsmöte

Söndag den 7 augusti hade byaföreningen årsmöte. Mötet fastställde verksamhetsberättelsen och ekonomiska rapporten, styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Arvo Björk som varit ordförande de två senaste åren hade avsagt omval. Lena Estola Parviainen valdes till föreningens ordförande. Nya i styrelsen är Lisa Björk, Tage Routovaara och Wolfgang Mäkitalo.

Avgående från styrelsen, Arvo Björk, Leila Hammas, Göta Antti och Ola Huuva, avtackades för sina insatser med vackra blommor.

Byaföreningen har haft omfattande verksamhet under verksamhetsåret trots pandemirestriktioner. Projekt inom friluftsliv och fiske har bedrivits och ett nytt entrétak till skolan har färdigställts. Ett nytt verksamhetsår är igång, de två första traditionella arrangemang som står på tur är Nationalälvensdag den 20 augusti och Surströmmingsfest den 27 augusti.

Medlemsavgiften är oförändrad, 100kr/enskild eller 200kr/familj.

Mötesordförande Cg och sekreterare Olle

Arvo har varit ordförande i två år.

Byaföreningens ordförande Lena och sekreterare Olle