Byggnadsvård, en utbildningsdag inom Hej hemby

Lördag den 3 juni anordnades en temadag om byggnadsvård på Gamla skolan. Intressanta föreläsningar och många praktiska tips gavs.

Nu hoppas vi att vi får nya bybor till Risudden, läs mer på Hej hemby!