Dags att betala medlemsavgiften 2023-2024

Vi fortsätter med samma låga medlemsavgift, 100 kr/enskild eller 200 kr/familj, och betalar som tidigare via bankgiro 654-0850 eller swish 1235770169. Det går också att betala kontant till vår kassör Allan i samband med de olika arrangemang som byaföreningen ordnar.

Det kommer inte någon faktura från byaföreningen, verksamhetsåret är 1/7-30/6.

Aktiviteterna fortsätter: studiecirkel om byhistoria varannan onsdag kväll, vävkursen pågår och på lördag den 14 oktober har vi medlems fest (inbjudan är skickad via mail till medlemmar).