Fiskare hänvisas att parkera vid raststugan Vuentoforsen

Det är glädjande att många trivs här vid fina Torneälven och gillar att fiska. Byaföreningen sköter om Vuentoforsens rastplats och där finns fungerande sophantering, ved, utedass och raststuga och grillplatser. Tyvärr har en del fiskare och andra istället kört efter gamla banvallen, parkerat bilar där och skräpat ner i naturen. Förra sommaren dumpades två bilar där och ett antal båtstölder skedde. Banvallen är inte en allmän väg utan privat område som tillåts till friluftsliv. Det är fint att cykla eller promenera, och på vintern har vi ett fint skid- och skoterspår efter banvallen. Nu finns bommar med kodlås efter banvallen, och ner till forsen där det är privata stugor. Om du som bybor behöver öppna bommen så kan du få koden från  byaföreningens styrelsemedlemmar.

Vi får hjälpas åt att värna om naturen och tryggheten i området.