Första sidan

Risudden är en by i Övertorneå kommun. Byns ursprungliga namn på finska är Vitsaniemi. När järnvägen drogs till Tornedalen byttes de finska byanamnen till svenska.  Numera används både det svenska och finska namnet tex vid skyltning. Risudden gränsar till Haparanda kommun.

Byn är en gammal radby vid Torneälven. Traditionellt har jordbruk, skogsbruk och fiske varit viktiga näringar i byn. Idag finns cirka 90 permanentboende i byn. Både barnfamiljer och vuxna har nyligen flyttat till byn. Det finns många med rötter i byn som har fastigheter som fritidsboende och tillbringar sin fritid i byn.

Risudden/Vitsaniemi byaförening arbetar aktivt för att byn ska vara attraktiv både för boende och besökare. Byaföreningen samverkar med olika intressegrupper och har genomfört omfattande projekt med bl.a. renovering av Gamla skolan och ett pågående projekt är Utveckling av friluftsliv och fiske. Vägbelysningen sköts av byaföreningen.

Det finns ett antal företagare i byn inom turism och servicenäring samt inom bygg och el. Risudden är också känd för aktiv kulturliv, bl.a. har  Institutet sina lokaler på Gamla skolan och Konsthall Tornedalen planeras.

Vår slogan är Kyllä täällä tapahtuu! Det är här det händer!