God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar alla bybor och våra medlemmar God Jul!

Tack för det gånga året och Gott Nytt År!

Risudden-Vitsaniemi byaföreningens styrelse