God Jul!

Byaföreningen avslutade höstterminen med julbord på Gamla skolan lördag den 10 december.  Som vanligt när vi anordnar något så fanns det många frivilliga som hjälptes åt att fixa festligheten. Trevlig stämning, julmusikquis, god julmat, fika och lotteri, det var inramningen. Tack vare våra generösa sponsorer bl.a. NyhlénsHugosons, BD-fisk, Haparanda potatis och Mansikkas, så kan vi hålla nere kostnaden för deltagandet. Vi hade ytterligare sponsorer som skänkt lotterivinster. Tack sponsorer!

Skolans entré är färdig med fina dörrar, bra belysning och hållbar takkonstruktion. Detta arbete har också gjorts av frivilliga krafter! Nu finns en hjärtstarter innanför ytterdörrar (som är öppna) och en anslagstavla. Vaktmästeriet och snöröjningen sköts av bybor.

Byaföreningens verksamhet fortsätter i januari. Då arbetar vi vidare med bl.a.  Hej hemby-projektet och studiecirkel om byahistoria.

Vi önskar alla God Jul och Gott Nytt År!