Kultur i Risudden/Vitsaniemi 11-13 augusti

Vitsaniemi-festival arrangeras fredag den 11 augusti till söndag den 13 augusti. Ett digert program av Institutet, kolla på deras hemsida. Konstahall Tornedalen har utställning och föredrag på Väderstation, kolla på deras hemsida.

Nästan Picasso
11-13 Aug, i “Magasinet”, Risudden 150.

1961 skapar Pablo Picasso en skulptur som är tänkt att stå i Kiruna. Den ska vara skyhöga 33,5 meter och placerad i anslutning till ett museum för samisk konst och kultur. Staden och LKAB ska bekosta bygget, är idén.

Konsthall Tornedalen har hittat Picassos modell, i Florida. Utställningen Nästan Picasso ställer ut en kopia och avancerade 3D-bilder av skulpturen för att berätta om de fascinerande händelserna runtikring detta orealiserade projekt.