Nu ska vi samla statistik över nyttjandet av banvallen

Banvallens skidspår och skoterspår som också är lämplig för promenad eller sparkåkning nyttjas flitigt. Men hur flitigt? För att få en uppfattning om detta ska vi nu samla statistik under perioden 1/2-20/4. Notera själv de dagar du frisksportar på banvallen och skicka sedan din sammanställning i slutet av perioden till byaföreningens spåransvarig:

Allan Parviainen 070-6411874/ allan@parviainen.se

Tage Routuvaara 070-6221232 troutuvaara@gmail.com

Byaföreningen lottar ut sex trisslotter bland de som skickat in den egna statistiken.