Projektet klart

Utveckla aktiviteter kring fisket och friluftsliv i Risudden nr 2020–2196

Inom havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

Projektets lyckosamma genomförande har varit beroende av eldsjälar, yrkeskunniga personer, tillgång till maskiner och aktiva medlemmar i byaföreningen. Intresset och viljan att bidra med ideellt arbete har varit stort.

Byaföreningen kommer att förvalta de investeringar som gjorts inom projektet och sköta driften av Vuentokoski naturrastplats samt underhålla byns naturliga samlingsplatser vid vindskydd/grillplatser och bryggan.

Projektet har rapporterats till Jordbruksverket i november 2022.

Projektrapport Utveckla aktiviteter kring fisket och friluftsliv i Risudden Vitsaniemi