Sommaren och fiskesäsongen är igång

Byaföreningen sköter om Vuentoforsens friluftsområde. Vi behöver fler som kan hjälpa till med ”jourveckor”. Uppgifterna är att se till området och ta betalt av gäster. Detta sker dagligen, under en vecka. Om vi är många som hjälps åt så är det inte betungande. Kontakta Allan 070-6411874 om du kan vara med!