Studiecirkel

 

Hej alla medlemmar i Risudden/Vitsaniemi byaförening.

Informationsträffen om studiecirkeln ”Risuddens historia” genomfördes planenligt den 27 april med 16 deltagare utöver undertecknade.

Vid träffen medverkade även Marcus Stenberg som arbetar som mediautvecklare på Övertorneå kommun. Han deltog för att under kvällen skanna foton på olika händelser eller personer som deltagarna på träffen medförde.

Utvalda skannade foton kommer att ställas ut på olika platser i kommunen t ex på ytterväggen på huset Matarengivägen 19 (mitt emot Coop).

Träffen genomfördes i mycket positiv anda och vi fick ta del av många nya uppgifter som blir bra underlag inför kommande studiecirkel.

Önskemål fanns att intervjua äldre personer om händelser m.m. i Risudden med omnejd för att ta vara på deras berättelser att tillföras Risuddens historia.

Vi har efter mötet kommit överens om att Dagny kontaktar äldre personer för att intervjua dem om historiska händelser och annat som kan användas i studiecirkeln.

För att vi skall få in bra underlag till studiecirkeln vill vi gärna ha in uppslag från er som är medlemmar i byaföreningen, och även av andra, som kan tänkas ha uppgifter som studiecirkeln kan ha nytta av.

Vi vill helst ha in skriftliga uppgifter/uppslag för att inte tappa bort eller glömma något.

Ni får givetvis kontakta oss på valfritt sätt men skrivna uppgifter är enklast att hantera för oss.

Uppgifter och önskemål eller annat kan skickas per e-post till:

Dagny på adress;                        dagny72@telia.com

och/eller till Olle på adress;      larsolof.perttu@gmail.com

Vi planerar att starta studiecirkeln under hösten 2022 och kommer att meddela detta i god tid för startdatum. Vi eftersträvar också att ha studiecirkeln under dagar/kvällar som passar bra för dom flesta.

Varma vårhälsningar från

Dagny och Olle