Studiecirken om Risudden historia startar igen

Risuddens historia Uppstartsmöte

Gamla skolan Institutets lokaler på övervåningen

20 september kl 18.00

 

Cirkeln inleds med fråga om vilka ämnen deltagarna vill ta upp.

Dagny kommer att berätta lite historik om Björkhyddan.

Inledande temat är samlingslokaler.

Har någon kännedom om samlingslokal i Risudden före Björkhyddan?

 

Fika Dagny och Bernhard

 

VÄLKOMNA