Vi samlar in metallskrot

 

Byaföreningen har samlat in metallskrot under några somrar. Vi gör så också i år.

Lämna in metallskrot på avsedd plats på skolgården. OBS! lämna inte något annat än återvinningsbart metall.

Byaföreningen säljer metallskrotet och får ett tillskott i föreningens kassa.