Vuentokoski naturrastplats

Vuentokoskis naturrastplats välkomnade gästerna när fiskesäsongen började den 8 juni med fint väder och området var städat och
 iordningställt. 
Användandet av Vuentokoski naturrastplats har byaföreningen utvecklat genom en anslutande fiskestig, en sträcka på 7 km. Startar i norr vid Vuoloniemi med tillhörande vindskydd/grillplats och avslutas i Vuentokoski i söder. I den centrala delen av byn finns en badbrygga med grillplats. Bryggan tillgängliggör älven även för alla. Där kan man även sjösätta båtar. Informationstavlor är uppsatta vid badbryggan och vid Vuentokoski för att beskriva platsens historia.
Fiskestigen röjs årligen. Raststuga, grillplatser, vindskydd, vedförråd, toaletter, sophantering och gräsklippning ombesörjs av byaföreningen.
Trappor ner till älven ( 3st ) hålls i skick.
 
Daglig kontroll from juni -augusti. Det är där vi medlemmar under fiskeperioden kan bidra till BF verksamhet genom att anmäla sig att hjälpa till med tillsynen av Vuentokoski ställplats och rastplats. Anmälan via sms eller ringa Allan på 070-6411874 eller genom att mejla allan@parviainen.se.
Vuentokoski naturratsplats med anslutande fiskestig är tillgänglig och kostnadsfri för alla som inte upptar en ställplats.
 
Risudden/Vitsaniemi byaförening vill framhålla vårt stöd från Övertorneå kommun.
Övertorneå kommun sponsrar Vuentokoski naturrastplats med anslutande fiskestig.