Risudden Vitsaniemi Byaförening

Risudden är en by i Övertorneå kommun. Byns ursprungliga namn på finska är Vitsaniemi. När järnvägen drogs till Tornedalen byttes de finska byanamnen till svenska.  Numera används både det svenska och finska namnet tex vid skyltning. Risudden gränsar till Haparanda kommun.

Byn är en gammal radby vid Torneälven. Traditionellt har jordbruk, skogsbruk och fiske varit viktiga näringar i byn. Idag finns cirka 90 permanentboende i byn. Både barnfamiljer och vuxna har nyligen flyttat till byn. Det finns många med rötter i byn som har fastigheter som fritidsboende och tillbringar sin fritid i byn.

Risudden/Vitsaniemi byaförening arbetar aktivt för att byn ska vara attraktiv både för boende och besökare. Byaföreningen samverkar med olika intressegrupper och har genomfört omfattande projekt med bl.a. renovering av Gamla skolan och ett pågående projekt är Utveckling av friluftsliv och fiske. Vägbelysningen sköts av byaföreningen.

Det finns ett antal företagare i byn inom turism och servicenäring samt inom bygg och el. Risudden är också känd för aktiv kulturliv, bl.a. har  Institutet sina lokaler på Gamla skolan och Konsthall Tornedalen planeras.

Vår slogan är Kyllä täällä tapahtuu! Det är här det händer!

Vuentokoski naturrastplats

Elisa Lindgren, 15 juni 2024

Vuentokoskis naturrastplats välkomnade gästerna när fiskesäsongen började den 8 juni med fint väder och området var städat och  iordningställt.  Användandet av Vuentokoski naturrastplats har byaföreningen utvecklat genom en anslutande fiskestig, en sträcka på 7 km. Startar i norr vid Vuoloniemi med tillhörande vindskydd/grillplats och avslutas i Vuentokoski i söder. I den centrala delen av byn […]

Läs mer

Midsommardagens Gudstjänst i Risudden

Elisa Lindgren, 14 juni 2024

Traditionsenligt firas midsommardagens gudstjänst i Risudden kl 11.oo I år är Linda Modig gudstjänstledare. Byaföreningen bjuder på kyrkkaffe. Välkomna!

Läs mer

Välkommen till vårens arbetsdagar!

Elisa Lindgren, 15 maj 2024

Nu är det dags för vårens arbetsdagar. Vi städar ut vintern och bjuder in sommaren. Vi jobbar tillsammans och byaföreningen bjuder på grillkorv och fika. Medtag krattor. Byaföreningen tar med vatten och städgrejer. Samling vid Vuentokoski kl 10.00 25 maj. Vi tar sikte på att göra jobbet under lördagen och har söndag som reserv. Där […]

Läs mer

Valborgsfirande

Elisa Lindgren, 24 april 2024

  Välkomna på valborgsfirande vid gamla skolan, kl 18.00 Vi tänder årets brasa och bjuder på grillad korv samt kaffe och bulla. Risudden/Vitsaniemi byaförening

Läs mer
Fler nyheter